Важни връзки

Национална агенция за приходите: www.nap.bg

Национален осигурителен институт: www.noi.bg

Национален статистически институт : www.nsi.bg

 

Агенция МИТНИЦИ: www.customs.bg

Агенция по вписванията – Търговски регистър: www.brra.bg

Агенция по заетостта: www.az.government.bg


Комисия за защита на личните данни: www.cpdp.bg

Институт на дипломираните експерт-счетоводители: www.ides.bg

ОДИТ-ИНФО – полезен сайт за счетоводители: www.odit.info

 

  • Print
  • PDF
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks