Нашите абонаментни пакети

Управление на персонала и разчетите по социално и здравно осигуряване

 

Едностранно счетоводство с пълно обслужване на клиента по водене на персонала, осигурителни и данъчни въпроси

Едностранно счетоводство, без ангажименти за водене на социално осигуряване, материали, каса и разчети

 

Двустранно разгънато счетоводство на Клиенти, нерегистрирани по ДДС

Двустранно разгънато счетоводство на клиенти, регистрирани по ДДС


Двустранно разгънато счетоводство на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в едно направление с годишен бюджет до $ 15 000

Двустранно разгънато счетоводство на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност по разнообразни проекти и/или с годишен бюджет над 15000,00 лв

 

Двустранно разгънато счетоводство с подпомагане управлението на финансовите средства

Двустранно счетоводство на синтетично ниво

 

Социално осигуряване

Месечно деклариране по Закона за Данъка върху добавената стойност

 


  • Print
  • PDF
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks