Нашите цени

 

Цената на пълното счетоводно, данъчно и ТРЗ абонаментно обслужване зависи от обема на документо оборота, численоста на персонала и спецификацията в дейноста на фирмата. До Вашите данни ще имат достъп единствено служителите на специализирано счетоводно предприятие – АДИКА.

 

Форма за запитване

  • Приблизителен брой банкови извлечения, приходно/разходна дейност и т.н.
  • Посочете Вашето данъчно подразделение

  • Print
  • PDF
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Bookmarks