Наш принос

 

„В дългогодишната ни работа като счетоводители, в практиката, ни се наложи да разработим някои собствени форми, отговарящи на изискванията на счетоводното и данъчно законодателство.

 

Тези форми (бланки) сме използвали в практиката на вътрешният документооборот на нашите клиенти, както и при изготвянето на справки и отчети към външни контрагенти и към органите на НАП, НОИ, изплащането на заплати,  хонорари и други.

 

Пакет от тези форми са включени като документи в Системата за управление на качеството ISO 9001:2000, въведена при пет от нашите клиенти.

 

Много от тях са разработени на MSExcel и позволяват автоматични изчисления.

 

При желание от Ваша страна, направете заявка в раздела Онлайн Консултации.

 

Ето списък на някои от документите:


 • Сметка за изплатени суми, със Служебна бележка – вкл.за изплащане на наеми  (*.xls-файл);
 • Разчетно-платежни ведомости – фишове в опростен стандартен тип, за служители на щатни заплати, плюс рекапитулация (*.xls-файл);
 • Молба за отпуск (*.doc-файл);
 • Искане за служебен аванс: Таблична форма, с описани цели на искания аванс (*.xls-файл);
 • Авансов отчет в лева: Таблична форма, съдържаща опис на документите. Служи и за отчитане на до 4 сл.аванса, получени през месеца. Без таблица за счетоводни записвания. (*.xls-файл);
 • Авансов отчет във валута, с възможност за преизчисляване в лева по зададен курс..: Таблична форма, съдържаща опис на документите. Служи и за отчитане на до 4 сл.аванса, получени през месеца.      Без таблица за счетоводни записвания. (*.xls-файл);
 • Придружителен опис – за последващо осребряване на извършени разходи (*.xls-файл);
 • Пътен лист за лек автомобил. С опис на направленията и целите на използване на автомобила. В два варианта – за ползване на служебен автомобил, или на личен автомобил (*.xls-файл)
 • Заявление за регистрация по ДДС, пюс придружаваши описи на *.xls;
 • и други
 • Print
 • PDF
 • Facebook
 • Twitter
 • Google Bookmarks